CWRICWLWMI GYMRU / AGOR LLWYBRAU

 

Mae’r tîm Collective Learning yn cynnwys amrywia eth o arbenigwyr pwnc/cyfnod sy’n cwmpasu’r chwe MDaPh, ac mae wedi creu dau adnodd.  Bwriad y ddwy ddogfen yw diffinio’n gryno brif gorff yr wybodaeth sy’n ym wneud ag addysgeg ac arfer y Blynyddoedd Cynnar, pob datganiad o’r hyn sy’n bwysig (Datganiad) a’r Disgrifia dau Dysgu (DD) yn y MDaPh perthnasol, yn ôl yr hyn y gellid ei ystyried yn berthnasol i leoliadau cyn ysgol a chynradd.

 

 

 


This resource is delivered by email to the address given when ordered, a hard copy will be posted out with the invoice.

£90.00 + VAT (20%)

Written by: Lynwen Barnsley, Helen Bowen, Angela Coates, Gareth Coombes, Cath Delve, Huw Duggan, Nerys Tudor Jones, Karen Mills, Gareth Morgan, Gaynor Murphy, Don Trueman, Stephanie Vaughan

Course Location: This resource will be sent by Email

This resource is emailed to the email address given when placing the order.
Please allow 24hours for our team to process your order and send the email.