Pecyn cymorth i hunanasesu ac asesu cyfoedion ym Mlynyddoedd 3-6 – Fersiwn Gymraeg – Cath Delve

£64.50 plus VAT includes p&p

£64.50 + VAT (20%)

Target Group: Years 3 to 6 Teachers
‘Pobl y Môr’: Dilyniant o adnodd ‘Creaduriaid y Mor’ ar gyfer Meithrin - Blwyddyn 2Pecyn adnoddau yn cynnwys lluniau a phosteri i helpu i wneud dysgu’n brofiad pleserus. Pecyn cymorth sy’n addas ar gyfer plant fydd yn eu helpu i hunanasesu ac asesu cyfoedion.

Cynnwys
  • Pedwar poster A3
  • Wyth o ddelweddau mawr (cludadwy)
  • Wyth o ddelweddau bach (ar gyfer gwaith dosbarth)
  • Tystysgrifau